ساخت ،‌ رنگ آمیزی و نصب سازه فلزی پیچ و مهره ای ساختمانی و صنعتی

ساخت و نصب سازه های فلزی جوشی و تست جوش حین ساخت

ساخت ،‌ رنگ آمیزی و نصب اسکلت فلزی سوله و سازه های صنعتی

اسکلت فلزی پیچی

 طراحی و ساخت اسکلت فلزی پیچ و مهره ای و سازه های فلزی صنعتی، سوله و ساختمانی اسکلت پیچ و مهره با اتصالات درختی ،‌ کشویی ، ورق انتهایی و…

اسکلت فلزی جوشی

ساخت‌ ،‌ رنگ آمیزی و نصب اسکلت سازه فلزی جوشی ساختمانی ، غیر ساختمانی و صنعتی سبک و سنگین همراه با آزمایشات تست جوش حین ساخت

 

قیمت اسکلت فلزی

 

تهیه نقشه های شاپ دروئینگ قطعه زنی ، مونتاژ و نصب و برآورد قیمت ساخت اسکلت فلزی شامل ساخت ، رنگ آمیزی و نصب اسکلت جوشی و پیچی ساختمانی و صنعتی

جهت مشاوره ساخت اسکلت فلزی تماس بگیرید: 09124088329

فهرست